Cap suggeriment, cap queixa, només molt d’agraïment. El servei ens ha acompanyat i orientat en un moment difícil i sobre el qual no teníem cap mena d’experiència. Destaco la sensibilitat, delicadesa i professionalitat de la persona que ens va atendre. Moltes gràcies !