DATES DE FORMACIÓ VOLUNTARIAT PEL 2020

9 de SETEMBRE, 17:00h a 18:15h Habilitats socials en temps de COVID. A càrrec de Clara I. Casado, Coordinadora dels Pallassos d’Hospital.
Ubicació: Telemàtica a partir de Zoom.

07 d’OCTUBRE, 17:00h a 18:15h (Pendent de determinar)
Ubicació: Telemàtica a partir de Zoom.

25 de NOVEMBRE, 17:00h a 18:15h (Pendent de determinar).
Ubicació: Telemàtica a partir de Zoom.

16 de DESEMBRE, 17:00h a 18:15h Tancant l’any i propostes pel 2021.
Ubicació: Telemàtica a partir de Zoom.