Resum de l'activitat de l'AVAH 2012 - 2016

 

Finalització del projecte

L’ Espai Amic va néixer amb la necessitat d’oferir una sortida, a tots aquelles persones que havien patit un dany cerebral adquirit, amb la finalitat de proporcionar un espai on poguessin mantenir les seves capacitats cognitives, físiques i poder potenciar la seva socialització.

Aquests pacients es derivaven de l’Hospital Rehabilitador de l’Hospital de Calella o d’altres serveis externs, un cop aquest pacient havien estat donat d’alta, per tal de oferir una resposta integral a les necessitats de la persona, afavorint així el seu benestar dins la societat i ser el més autònom possible en el seu dia a dia.

En els quasi 5 anys de l’obertura, s’han realitzat canvis en benefici a l’espai, tant de metodologia com dels professionals, per tal de potenciar i assolir un dels objectius principals, que era poder oferir al màxim de persones possibles un recurs a la finalització dels seus tractaments rehabilitadors.

Al llarg d’aquest temps, hem assolit l’objectiu de portar a terme el projecte, amb una estabilitat del 100% dels usuaris, que es van incorporar en un inici, però sense poder ampliar el nombre d’usuaris i poder beneficiar a un grup de la població més ampli.

Durant el 2017, s’ha realitzat un anàlisis qualitatiu exhaustiu, de les raons per les quals aquest grup es mantenia estable i no creixia. Les conclusions que vàrem extreure, després de reunions amb l’equip de l’Hospital Rehabilitador i amb el propi personal de l’Espai, són que gràcies a l’eficàcia de la implantació del codi ictus, s’ha permès detectar amb més rapidesa i reduir les seqüeles del dany cerebral adquirit. Per aquest motiu, en l’actualitat, trobem una realitat diferent amb la que ens trobàvem en els inicis del projecte, amb una disminució del nombre de persones que pateixes seqüeles moderades, perfil demandant d’un recurs com l’Espai Amic.

Per tal de oferir un recurs alternatiu als usuaris de l’Espai Amic, durant el darrer trimestre, es van programar entrevistes individualitzades amb els usuaris i els seus familiars referents. Aquestes entrevistes van ser realitzades entre la Neuropsicòloga de l’Associació de voluntaris i Amics de l’Hospital i la Treballadora Social de l’Hospital de Dia Rehabilitador de l’Hospital de Calella, amb la finalitat d’analitzar cas per cas i valorar l’estat funcional i cognitiu actual, per tal de facilitar informació dels possibles recursos als quals es podien beneficiar cada un dels usuaris.

Paral·lelament, els voluntaris de l’Espai Amic i el propis usuaris, amb la voluntat de mantenir el grup que s’havia creat al llarg del anys, van estar pensant possibles opcions per no trencar l’hàbit de trobar-se setmanalment. Amb la col·laboració dels voluntaris i de l’Esplai de Calella, han assolit l’objectiu i de manera autònoma, continuaran mantenint les trobades dos cops per setmana.