Òrgans de govern de l'AVAH

L’Assemblea General celebrada el dia 8 de juny de 2015, a les 20:15 H en segona convocatòria, a la Sala de reunions de l’Hospital Sant Jaume de Calella, situada sobre el CAP, es va aprovar per unanimitat la composició de la Junta Directiva que va quedar formada per les següents persones:

President: Josep Puig i López
Vicepresidenta: Josefina Pedret i Vidal
Secretari: Joan García i Perellón
Vicesecretària: Carme Puig i López
Tresorera: Maria Antònia Pujol i Majó
Vocals: Josefina Llopart i Puig
Josep Vilella i Llirinós
Mercè Castelos i Pedret
Elisa Alférez i Pinós
Margarita Puig i Llauradó
Joaquim Rey i Llobet
Montserrat Ten i Costa
Paquita Moreno García

Calella, gener de 2017