Programa Hospitalari i Sociosanitari

Persones ingressades a l’hospital (Programa Hospitalari i Sociosanitari)

La necessitat

Les llargues estades hospitalàries, les fases de diagnòstic, les cures pal·liatives… són moments de molt impacte emocional que en moltes ocasions suposen un trencament de la vida del pacient hospitalitzat i de la seva situació familiar .

Per això és molt important tenir cura dels aspectes que vetllin per la qualitat de vida de la persona i que garanteixin el respecte a la seva dignitat.

Necessitats com el suport emocional, la companyia, l’entreteniment, la conversa, el joc o el plor difícilment poden ser cobertes pels professionals. L’acompanyament de la persona voluntària pot obrir una porta d’esperança en la solitud, en el dolor, en l’espera, en el camí cap a una sortida més esperançadora i lleugera.

Formació

Consulteu el programa de formació per al voluntariat hospitalari clicant aquí.

El servei

Cal que el voluntari es formi , que aprengui quina és la manera més encertada de compartir amb el malalt la seva vida, que durant un temps està marcada per la desestructuració de l’entorn i la fragilitat del cos.

Volem aconseguir que l’acció voluntària serveixi a la persona per que es pugui sentir cuidada, estimada i valorada. Volem contribuir a millorar l’assistència integral i la qualitat de vida de la persona, i fer de vincle amb la societat per evitar que quedi aïllada.

INDICADORS PEL 2019

  • Augmentar el número de persones ateses pels voluntaris a la Unitat Sociosanitària de l’Hospital
  • Augmentar el número de persones ateses pels voluntaris en les unitats hospitalàries d’aguts.
  • Augmentar el número de casos d’acompanyament a visites mèdiques o d’atenció puntual.
  • Augmentar el número d’entrevistes a persones interessades en realitzar el voluntariat.
  • Augmentar el número de voluntaris nous en el programa de Voluntariat.
  • Mantenir màxima assistència a les sessions formatives pels voluntaris.
  • Incrementar activitats d’estimulació i lúdiques en el programa, per tal de millorar l’autoestima i potenciar capacitats de les persones ingressades.
  • Major difusió del programa arreu del territori mitjançant tríptics del programa, xarxes social i programa Ràdio-Televisió Calella.