Indicadors previsió atenció a les famílies 2020

Descripció del programa

El projecte de Voluntariat hospitalari i sociosanitari té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones ingressades i a les seves famílies, oferint acompanyament a persones que pateixen una malaltia, durant l’ingrés hospitalari o a les estades en altres dispositius de salut.
Indicador pel 2020:
– Augmentar el número de persones ateses pels voluntaris a la Unitat Sociosanitària de l’Hospital.
– Augmentar el número de persones ateses pels voluntaris en les unitats hospitalàries d’aguts i incorporar plantes d’ especialitats.
– Augmentar el número de casos d’acompanyament a visites mèdiques o d’atenció puntual.
– Augmentar el número d’entrevistes a persones interessades en realitzar el voluntariat.
– Augmentar el número de voluntaris nous en el programa de Voluntariat.
– Mantenir màxima assistència a les sessions formatives pels voluntaris i noves propostes de formació, per incorporar perfil d’alta complexitat.
– Incrementar activitats d’estimulació i lúdiques en el programa, per tal de millorar l’autoestima i potenciar capacitats de les persones ingressades.
– Major difusió del programa arreu del territori mitjançant tríptics del programa, xarxes social i programa Ràdio-Televisió Calella.