L'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital de Calella

Amb la col·laboració de:

Persones amb dificultats de salut mental (club social l’Encenall)

La necessitat

El club social l’Encenall és un servei social especialitzat adreçat a persones que, a causa de patir un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. Aquest servei té com a finalitat fomentar el manteniment dels vincles afectius i de relació amb l’entorn, i generar espais que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals mitjancant l’occupació significativa del temps lliure.

Va néixer al maig del 2002, per demanda de la Unitat d’Alcoholisme i altres Drogodependències (UAD) i el CSMA de l’Alt Maresme a Calella. Aquests serveis sanitaris se’n van adonar que els malalts mentals , els ex alcohòlics i les persones drogodependents, quan sortien de les Comunitats Terapèutiques compensats, o dels Centres de desintoxicació i/o deshabituació i tornaven a casa sense tenir la possibilitat de treballar, o fer alguna cosa per omplir el seu temps, tornaven a descompensar-se i a recaure en les addiccions l’alcohol i/o les drogues.

El servei

El club social l’Encenall vol oferir una resposta integral i pautada amb la persona, que afavoreixi el seu ritme de desenvolupament, les intervencions a través de la participació en les diferents activitats que s’ofereixen, en grup i individualitzades, i així treballar l’autonomia personal, les habilitats socials, la valoració del temps de lleure com a temps actiu i la preparació per accedir a recursos d’ocupació.
També es vol potenciar un procés integrador de les diferents institucions i serveis que treballen en el camp social i de promoció de la inserció a la zona de l’Alt Maresme.
Aquesta relació permet que el centre sigui un pas cap a la utilització de recursos de formació, de lleure i d’inserció laboral normalitzats, evitant així la cronificació de les situacions d’exclusió social.
Aquest servei compta amb un equip format per un psicòleg, un educador social i tallerista, alumnes en pràctiques i persones voluntàries d’AVAH.

Horari

Atenció directe:

 • Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 H
 • Dijous de 16:00 a 19:30 H
 • Dissabte de 10:00 a 13:30 H

Atenció indirecte:

 • De diluns a divendres de 8:00 a 10:00 H

Activitats

 • El club social l’Encenall compte amb un taller de restauració de mobles i espai de manualitats. Aquesta tasca permet als usuaris aprendre a fer un treball manual pas a pas, seguint totes les etapes del procés. La finalitat és adonar-se de la capacitat per fer activitats ben fetes i ser útils per a la comunitat.
 • Activitats terapèutiques en grup: habilitats socials i expressió emocional
  • Expressió corporal psicomotricitat i musicoteràpia
  • Debat, reflexió i agilitat mental
  • Xerrada d’un metge
  • Escriptura creativa
  • Relaxació i visualització creativa
  • Ioga
  • Teatre
 • Taller de català
 • Intervenció psicoterapèutica o tutories
 • Assemblees
 • L’hort social que pertany al projecte d’horts comunitaris de l’Ajuntament de Calella.
 • Sortides dins el municipi
 • Sortides a Barcelona i d’altres indrets

El club social l’Encenall disposa d’un consell de participació per complir amb el reglament dels clubs socials i, més en concret, amb el decret 212/209, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del sistema català de serveis socials.

Consell de participació

El consell de participació del centre té, com a composició:

 • Dos representats de l’entitat titular
 • Dos treballadors/treballadores
 • Dos usuaris/usuaries (o familiars de referència o representats legals)
 • Dos familiars de les persones usuaries
 • Un representant de l’administració local
 • Un representant del Departament de Treball i Afers Socials i Families

Acte de constitució del consell