És fantàstic poder comptar d’aquesta ajuda per les famílies. Ens hagués anat molt bé saber-ho al principi de la malaltia.