Quan ve el professional, la/el cuidador/a principal pugui marxar, no cal estar present, sobretot quan només hi ha un cuidador.